Obchodné podmienky | Neo Nutrition
MENU Košík Účet Hľadať

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.neonutrition.sk. Predávajúcim a prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť Neo Group s.r.o., Landererova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 46050949, DIČ: 2023213302, IČ DPH: SK2023213302, zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 91086/B. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104
Fax: 02/ 58272 170
Email: ba[at]soi[dot]sk


2. Ceny

Predajná cena tovaru platná pre zákazníka je uvedená pri každom produkte. Štandardne je zobrazená cena za najmenšie balenie produktu. Po zvolení inej veľkosti alebo príchute je cena okamžite aktualizovaná. Táto cena je konečná a zahŕňa DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava. Zľavy z predajných cien nie je možné navzájom kombinovať.


3. Objednávka 
Pre objednanie tovaru si ho vložte do nákupného košíka. Následne sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať v nakupovaní alebo nákup uzavrieť. Objednávka sa robí kliknutím na tlačidlo označené "Dokončiť objednávku s povinnosťou platby". Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu pošleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru, spôsob platby, spôsob doručenia a jeho cenu, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky vaše objednávky môžete nájsť v časti Môj účet pod záložkou Objednávky.

Podrobný návod ako postupovať pri objednávke tovaru nájdete na stránke Ako nakupovať.


4. Storno objednávky

Ak si želáte zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze vám budú vrátené najneskôr do 14 dní na vami určený účet.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


5. Dodacie lehoty

Dodacia lehota je maximálne 30 dní od prijatia objednávky.

V prípade, že objednaný tovar máme na sklade, odošleme ho najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V opačnom prípade vás budeme okamžite informovať o odhadovanom náhradnom termíne dodania tovaru. Pri objednávke do 15:00 tovar zvyčajne odosielame ešte v ten istý deň.


6. Spôsob dodania tovaru a ceny za dopravu

V prípade, že nie je stanovené inak, tovar v rámci Slovenska posielame kuriérom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Zásielky sú obvykle doručované nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Ceny a možnosti dodania sú podrobne popísané na stránke doručenie a platba.


7. Spôsob platby

Možné spôsoby platby sú:

- dobierka (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru), pri dobierke účtujeme poplatok vo výške 1,5€

- bankový prevod (platba bankovým prevodom na náš účet)

- platba kartou online (cez platobnú bránu WebPay v spolupráci s ČSOB),


8. Záruka

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby.

Predávajúci ručí zákazníkovi za:

- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

- dodanie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak


9. Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na info[at]neonutrition[dot]sk. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


10. Právo zákazníka na vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.neonutrition.sk, je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť len preukázateľným spôsobom písomne (listinnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail)). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár dostupný na našej stránke. Pre stiahnutie formulára kliknite pravým tlačidlom na odkaz a zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Adresa na vrátenie tovaru:

Neo Group s.r.o.

Partizánska Ľupča 650

03215 Partizánska Ľupča

Slovakia

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak (napríklad poukážka na nákup). Pri odstúpení od zmluvy budú vrátené aj náklady na doručenie tovaru v hodnote najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.


11. Reklamačný poriadok

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) nám, prosím, zašlite na posúdenie. Odporúčame vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou.

Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru:

Neo Group s.r.o.

Partizánska Ľupča 650

03215 Partizánska Ľupča

Slovakia

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému. Po uznaní reklamácie vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru). Náklady na dodanie nového tovaru znášame my. V prípade uznania reklamácie máte tiež právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade vám vrátime peniaze .Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom vám bude doručený reklamačný protokol.


12. Zákaznícky servis a kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na e-mailových adresách a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty. Naša pracovná doba je pondelok až piatok, 8:00-16:00. E-mailom komunikujeme často aj mimo pracovnú dobu.


13. Ochrana osobných údajov

Na vybavenie objednávky je potrebné spracovať informácie o kupujúcom, ktoré majú charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete na stránke Ochrana súkromia.


14. Používanie materiálov zo stránky

© 2011 - 2022 Neo Group s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu (častí alebo celku), akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Sú záväzné pre obe strany. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.neonutrition.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Dostávajte info o novinkách a zľavách